Izolacje bitumiczne to materiały uszczelniające modyfikowane tworzywami sztucznymi na bazie mieszanki wody i bitumów. Jest to popularne rozwiązanie zabezpieczające przed wilgocią i wodą. Najczęściej stosowane są do hydroizolacji pionowej murów, fundamentów i ścian. Mogą być nakładane ręcznie za pomocą rolki, pacy lub natryskowo. Natryskowy sposób nakładania pozwala na uzyskanie równej warstwy, skrócenie czasu nakładania i tym samym zmniejszenie kosztów gdy pokrycia wymaga duża powierzchnia. Są to materiały jedno lub wieloskładniowe. Charakteryzuje je dobra przyczepność do podłoża, a po wyschnięciu tworzą szczelną i bezspoinową powłokę.

Filter