weber.tec 905 10L

Bitumiczna powłoka naprawcza

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie Symbol: WEBER TEC 905 Kategorie: , , Producent:

Opis

weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe a także występujące w gruncie agresywne substancje.

Zastosowanie produktu

• jako materiał do szybkich napraw bitumicznych pokryć papowych
• jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
• do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
• do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu. Podłoża betonowe należy pozbawić ostrych nierówności i gdy jest to konieczne (np. w przypadku ścian z gazobetonu) otynkować tynkiem III kat. (bez zacierania na gładko). Podłoża chłonne, piaszczące i pylące zagruntować preparatem weber.tec 902 (Plastikol 4
V). Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu powłoki gruntującej. Rysy i spękania naprawić masą bitumiczną weber.tec 911 (Plastikol 1).

Zużycie

• na powierzchniach metalowych: ok. 250-350 ml/m²(przeciętnie 330 ml/m²)
• na pokryciach papowych: ok. 450-750 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
• beton: ok. 700-900 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
• powłoka z wtopionym welonem szklanym: ok. 1800-2700 ml/m²

 

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: szczotka dekarska, wałek, pędzel, paca, ściągaczka gumowa. W przypadku podłoży szorstkich lub wilgotnych materiał wcierać za pomocą szczotki. Wymagana liczba warstw: 1 do 3. Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: min. 12
godzin.

Czas wysychania: od 1 do 3 dni. Pustki oraz wilgoć zamknięta w podłożu pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi może prowadzić do powstania pęcherzy osmotycznych. Jedno- lub wielokrotne gruntowanie pozwala uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych.
Przy renowacji mocno zwietrzałych powierzchni dachowych w jeszcze świeżą powłokę z weber.tec 905 można wtopić welon szklany (na 5-centymetrowy zakład), a po jej wyschnięciu ponownie nanieść na całą pwoierzchnię preparat weber.tec 905. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy benzyną ekstarakcyjną.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowniach.

UWAGA

Prawidłowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko, jakość naszych wyrobów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostaw, z wyłączeniem ich skutecznego zastosowania. Niniejsza instrukcja unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

    Napisz do nas wiadomość