Polecane

Stauber PRIM N 5L

Koncentrat gruntujący i rozcieńczalnik na bazie krzemianowej do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: STAUBER PRIM N 5L Kategorie: , Producent:

Opis

STAUBER PRIM N to bezemisyjny, bezrozpuszczalnikowy, głęboko wnikający środek gruntujący, na bazie nanoemulsji akrylowej, o nikłym zapachu, do impregnacji powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Preparat zawiera nanocząsteczki, które dzięki swym niewielkim rozmiarom mogą wnikać głębiej w gruntowane podłoże, a także mogą penetrować podłoża o minimalnych rozmiarach porów (np. gładzie gipsowe powierzchniowo zagęszczone pozostałościami po szlifowaniu, kamienie naturalne itp.).

Tak powstała nanostruktura wzmacnia podłoże w warstwie podpowierzchniowej i powierzchniowej przy jednoczesnej regulacji gospodarki wodnej tych warstw.

Zagruntowana powierzchnia staje się bardziej zwarta, jednolita i odporna na odspajanie, co pozwala na łatwiejsze i efektywne stosowanie wypraw wierzchnich oraz np. obniżenie ich zużycia.

Szczególne właściwości produktu:

  • łatwy w nakładaniu
  • dobrze penetrujący
  • ekologiczny.

STAUBER PRIM N przeznaczony jest do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń budynków przed mocowaniem płytek ceramicznych, szpachlowaniem wyprawami cementowymi, cementowo-wapiennymi, gipsowymi, wylewaniem posadzek, malowaniem i mocowaniem płyt izolacji termicznej.Służy m.in. do stabilizacji pylących i chłonnych podłoży.

Nadaje się do stosowania na wszelkiego rodzaju podłoża takie jak: tynki, betony, jastrychy, podkłady z ogrzewaniem podłogowym oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe.

Jest szczególnie przydatny w technikach konserwatorskich w tym np. do impregnacji przeciwwilgociowej naturalnych materiałów kamiennych.

Podłoże

Podłoża muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy niezwiązane z podłożem usunąć – ubytki naprawić (wypełnić) odpowiednim materiałem. Istniejące farby, w szczególności emulsyjne, wapienne, klejowe zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża gipsowe, anhydrytowe oraz pozostałe – mocne powłoki malarskie przeszlifować odpowiednim papierem ściernym i dokładnie odkurzyć.

 

Przygotowanie produktu

Preparat po otwarciu jest gotowy do użycia.

 

Aplikacja produktu

Preparat nakładać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskiem, najlepiej do nasycenia. Nadmierna ilość gruntu może spowodować niekorzystne dla dalszych operacji zeszklenie powierzchni.

Uwagi pomocnicze:

  • przy ręcznym nakładaniu materiału dolewać go sukcesywnie do otwartego naczynia roboczego
  • unikać zlewania pozostałości materiału po użyciuz powrotem do opakowania.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
ok 100 do 180 ml/m2 w zależności od równości i chłonności podłoża. Ostateczne zużycie materiału zależy od warunków miejscowych i zaleca się je określić na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA
Kanister 5 L.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
W temperaturze dodatniej, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach, do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry
i oczu. Używać odpowiedniej odzieży i rękawic ochronnych. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą techniczną. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe

Waga 5 kg
Baza

zawiesina tworzywa sztucznego

Konsystencja

płynna

Barwa

bezbarwny

Gęstość

ok. 1,02 g/cm3

Sposób nanoszenia

malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiwanie

Środek czyszczący w stanie świeżym

woda

Czas całkowitego wyschnięcia

od 6 do 24 godzin w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki

+ 5°C do + 25°C

    Napisz do nas wiadomość