Polecane

Stauber SAN AS 25kg

Sucha zaprawa mineralna o wiązaniu hydraulicznym

Opis

STAUBER SAN AS sucha zaprawa mineralna o wiązaniu hydraulicznym produkowana na bazie cementu, selekcjonowanych kruszyw z dodatkiem materiałów ograniczających szybką utratę wody.

Szczególne właściwości produktu:

  • odporny na wpływy atmosferyczne, mrozoodporny, paroprzepuszczalny, niepalny
  • o dużej przyczepności, odporności na skurcz i odparzanie oraz odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej
  • o optymalnych właściwościach roboczych, długim czasie otwartym, braku tendencji do spływania, łatwy w nanoszeniu.

STAUBER SAN AS to gotowa do rozrobienia z wodą, obrzutka do wykonywania zwiększającej przyczepność warstwy pośredniej pomiędzy materiałem konstrukcyjnym a tynkami, m.in tynkiem renowacyjnym STAUBER SAN SP.

STAUBER SAN AS można natryskiwać na powierzchnię, nie pokrywając jej całkowicie (szpryc sieciowy) lub też pokrywać ją całkowicie.

Podłoże

Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne, matowo-wilgotne oraz wolne od zanieczyszczeń. Luźne i niezwiązane fragmenty usunąć. Jeżeli STAUBER SAN AS jest stosowany, jako obrzutka w systemie tynków renowacyjnych, stare tynki, wymalowania, itp. usnąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Jeżeli na podłożu ma być wykonywana hydroizolacja z mikrozapraw uszczelniających, konieczne jest zamknięcie spoin.

 

Przygotowanie produktu

Do ręcznego zarobu materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy, mieszając do uzyskania jednorodnie zarobionej masy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać, ostatecznie regulując w razie potrzeby konsystencję roboczą niewielkim dodatkiem wody. Nie zarabiać więcej materiału niż można przerobić w czasie 2 godzin.

Zapotrzebowanie wody: ok. 6,5 l na worek 25 kg.

Ostateczna konsystencja robocza zależy od takich czynników, jak np. warunki pogodowe, temperatura czy preferencje wykonawcy. Zaleca się określać ją na podstawie prób i utrzymywać bez zmian na wydzielonych powierzchniach.

 

Aplikacja produktu

Obrzutkę STAUBER SAN AS nakładać na przygotowane podłoże za pomocą kielni lub agregatu tynkarskiego. Jeżeli obrzutka stosowana jest pod tynk renowacyjny wykonywany z materiału STAUBER SAN SP to nakłada się go na 50 do 70% powierzchni. Jeżeli obrzutka nakładana jest na mikrozaprawę uszczelniającą, np. STAUBER FLEX D1 lub STAUBER FLEX D2, to obrzutkę wykonuje się jako pełnokryjącą na wyschniętej powłoce hydroizolacyjnej.

Przed nałożeniem właściwego tynku (np. renowacyjnego STAUBER SAN SP) należy odczekać 24-48 godzin.

 

Pielęgnacja

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego i przeciągów. Przestrzegać reguł obowiązujących przy robotach tynkarskich.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE

  • dla obrzutki półkryjącej (pokrywającej 50% powierzchni) od 3 do 4 kg/m2
  • dla obrzutki pokrywającej 70% powierzchni – od 4,5 do 5 kg/m2
  • dla obrzutki całopowierzchniowej ok. 6 kg m2.

 

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ

Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera wapno hydratyzowane. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg
Zastosowanie

hydroizolacje

Baza

cement, kruszywo, dodatki

Barwa

szara

Zapotrzebowanie wody

ok. 6,5 l na worek 25 kg

Gęstość nasypowa suchej zaprawy

ok. 1800 kg/m3

Reakcja na ogień

Klasa A1

Przyczepność

≥ 0,5 N/mm2- FP:B

Absorpcja wody

Wc0

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ

≤ 25

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki

+3oC do +25oC

Czas obróbki w temp. 20oC

ok. 60 minut

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

    Napisz do nas wiadomość