Polecane

Stauber FLEX S1 6kg / 25kg

Elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

STAUBER FLEX S1 jest jednoskładnikową, gotową do użycia masą o konsystencji gęstej, tiksotropowej cieczy, na spoiwie z wodnej dyspersji polimerów syntetycznych, zawierająca dodatki ulepszające i wypełniacze z kruszyw naturalnych. Wiąże fizycznie poprzez wysychanie.

Szczególne właściwości produktu:

 • duża przyczepność i elastyczność oraz odpowiednia wodoszczelność, wytrzymałość mechaniczna, odporność na skurcz i odparzanie
 • o optymalnych właściwościach roboczych, czasie otwartym, łatwości nanoszenia, penetrowania otwartych porów i braku tendencji do spływania
 • tworzy po stwardnieniu jednolitą powierzchnię

STAUBER FLEX S1 stosowany jest do wykonywania wewnątrz budynków przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych, elastycznych warstw uszczelniających typu lekkiego, również z wkładkami wspomagającymi, pod okładziny ceramiczne:

 • w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych budynków przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych (łazienki, natryski, toalety, kuchnie itp.)
 • na tradycyjnych podłożach nośnych typu beton, jastrych cementowy itp., również wrażliwych na wilgoć, jak np.: gipsowe elementy murowe i tynki, płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy anhydrytowe itp.
 • w systemach ogrzewania podłogowego

Podłoże

Materiał układać na podłożach mineralnych, takich jak: beton zwykły i komórkowy; mury o pełnej spoinie z drobno-wymiarowych elementów ceramicznych, cementowych i ciepłochronnych; tynki tradycyjne cementowe i cementowo-wapienne; jastrychy cementowe i anhydrytowe; istniejące, dobrze przyczepne okładziny z płytek ceramicznych.

Wszystkie podłoża muszą być stabilne, nośne, równe, gładkie, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pył, oleje, wysolenia, mleczko cementowe, resztki farb itp.).

Odpowiednią metodą (mechanicznie, wodą pod ciśnieniem, środkami myjącymi itp.) usunąć źle związane lub wystające elementy podłoża (resztki zaprawy, łuszczące powłoki itp.). Ubytki i nierówności powierzchni naprawić, „raki” i pory wypełnić, a odchyłki wyrównać odpowiednimi zaprawami. Naroża zewnętrzne zaokrąglić.

W szczególności:

 • Słabo chłonne podłoża mineralne – oczyścić;
 • Podłoża chłonne, bardzo chłonne i powierzchniowo piaszczące – oczyścić, zagruntować właściwym materiałem impregnującym (STAUBER PRIM KSTAUBER PRIM N).
 • Niechłonne powierzchnie okładzin z płytek odtłuścić (np. acetonem), zagruntować żywicą, po czym zasypać piaskiem kwarcowym.

Przed decyzją o przystąpieniu do prac w przypadku istnienia wymagań odnośnie pozostałości wilgoci technologicznej, zaleca się przeprowadzić niezbędne badania.

W miarę potrzeby przewidzieć zastosowanie powierzchniowych wkładek wzmacniających oraz odpowiednich profili na narożach, krawędziach, w dylatacjach, przepustach itp. miejscach.

 

Przygotowanie produktu

Po otwarciu wiaderka materiał w razie potrzeby przemieszać czystym mieszadłem wolnoobrotowym (do ok. 400 obr./min.), bez napowietrzania. Materiał posiada właściwą do pracy konsystencję, nie dodawać wody ani innych rozcieńczalników.

 

Aplikacja produktu

STAUBER FLEX S1 zaleca się nakładać techniką malarską, dokładnie rozprowadzając go po podłożu jak gęstą farbę:

pierwszą warstwę dokładnie wcierając w podłoże np. płaskim pędzlem, zależnie od warunków lokalnych
i potrzeb wprowadzając w nią „na świeżo” pomocnicze wkładki wzmacniające, zwracając uwagę na dokładne ich zakrycie i odpowietrzenie materiału

kolejne warstwy płaskim pędzlem, wałkiem lub szpachlą, do uzyskania dokładnego pokrycia powierzchni warstwą o jednakowej, odpowiedniej grubości.
Po odpowiednim stwardnieniu i wyschnięciu materiału klejenie okładzin ceramicznych możliwe jest nie wcześniej niż po upływie doby, koniecznie z użyciem klejów o wysokiej elastyczności, np. STAUBER KM FLEX.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

W przeciętnych warunkach (temperatura 23oC, wilgotność względna 50%):

– min. 4 h do wejścia na pierwszą warstwę w miękkim obuwiu;

– ok. 16 h do wejścia na kolejne warstwy w miękkim obuwiu i kontynuacji prac.

Podane czasy mają charakter orientacyjny. W warunkach chłodnych i wilgotnych ulegają one wydłużeniu, a w ciepłych i suchych skróceniu.

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Zaleca się naniesienie minimum dwóch warstw materiału, każda po ok. 0,33 kg/ m2 (250 ml/m2). Łączna grubość po wyschnięciu i zużycie wynosi:

– 2 warstwy – grubość 0,3 mm – zużycie 0,7 kg/m2

– 3 warstwy – grubość 0,5 mm – zużycie 1,0 kg/m2

 

OPAKOWANIA
Wiadra plastikowe – 25 kg, 6 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych. Nie wylewać do kanalizacji. Nie dopuszczać do przeniknięcia do zbiorników wodnych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice i ubrania ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

 

INNE
Osłonić (okleić) elementy narażone na zabrudzenie materiałem. Świeżą warstwę materiału w razie potrzeby chronić pod przykryciem przed zbyt szybkim wyschnięciem.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Baza

dyspersja tworzyw sztucznych

Barwa

niebieska

Konsystencja

półpłynna

Gęstość

ok. 1,3 kg/dm3

Przyczepność

> 0,5 Mpa

Wodoszczelność

brak przenikania

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki

+5oC do +25oC

Opakowanie

6 kg, 25 kg

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

  Napisz do nas wiadomość