weber.tec 944 1kg / 5kg

1-komponentowa żywica na bazie poliuretanu, przeznaczona do iniekcji rys przewodzących wodę

Wyczyść

Opis

Opis produktu

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 1-komponentową żywicą poliuretanową, twardniejącą pod wpływem wilgoci.

Zastosowanie produktu

Nadaje się do: wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienia rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach, jak również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.
Produkt stosowany szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się tego preparatu z wilgocią powoduje jego spęcznienie i utwardzenie. W zależności od temperatury i wilgotności weber.tec 944 może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość. Za pomocą weber.tec 944nie można uzyskać siłowych połączeń (uszczelnień). Aby otrzymać tego rodzaju uszczelnienia, należy użyć innych preparatów, sporządzonych na bazie żywic epoksydowych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • 1-komponentowa żywica poliuretanowa, twardniejąca pod wpływem wilgoci
  • może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
  • odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C. Czas twardnienia: ok. 2 dni przy +20°C.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Informacje dodatkowe

Opakowanie

1 kg, 5 kg

    Napisz do nas wiadomość