Polecane

Stauber PCC OF 25kg

Zaprawa PCC do szpachlowania powierzchni betonowych.

Symbol: STAUBER PCC OF Kategorie: , Producent:

Opis

STAUBER PCC OF jest mineralną, 1-komponentową zaprawą cementowo-polimerową, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą, zawierającą wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5mm, dodatki ulepszające oraz wewnętrzne zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych.

Szczególne właściwości produktu:

  • wysoka wytrzymałość na odrywanie oraz przyczepność do istniejącego betonu oraz zapraw reprofilacyjnych
  • bardzo łatwa aplikacja, brak tendencji do spływania
  • długi czas otwarty aplikacji
  • odporny na cykle mrozowe, skurcz i odparzanie.
KARTA

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg
Barwa

szara

Zapotrzebowanie wody

Ok. 5,3 l na worek 25 kg

Konsystencja wymieszanej zaprawy

plastyczna

Gęstość nasypowa suchej zaprawy

Ok. 1600 kg/m3

Gęstość objętościowa przygotowanej zaprawy

Ok. 1900 kg/m3

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy

Ok. 1750 kg/m3

Przyczepność (wg EN 1504-3:2005)

≥ 1,8 Mpa

Wytrzymałość na ściskanie (wg EN 1504-3:2005)

Klasa R2 (≥ 40 Mpa)

Absorpcja kapilarna (wg EN 1504-3:2005)

≤ 0,15 kg/m-2h-0,5

Kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie wg EN 1504-3:2005)

≥ 1,8 Mpa

Odporność na karbonatyzację (wg EN 1504-3:2005)

spełnia

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki

5°C do 25°C

Czas obróbki w temp. 20o C

Ok. 45 minut

Zastosowanie

naprawa żelbetonu

STAUBER PCC OF stosowany jest do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego do 5mm grubości w jednym procesie roboczym, szczególnie jako zaprawa wygładzająca powierzchnie wcześniej naprawiane przy zastosowaniu systemu naprawczego STAUBER PCC.

Zaprawę STAUBER PCC OF można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, po wyschnięciu jest odporna na mróz i warunki atmosferyczne.

Podłoże

Podłoże musi być czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone.

Z powierzchni należy usunąć wszelkie luźne i piaszczące elementy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5Mpa. Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy obficie zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego. Podłoża bardzo chłonne zagruntować właściwym materiałem impregnującym np. STAUBER PRIM N.

 

Przygotowanie produktu

Do przygotowania materiału nadają się np. betoniarki wolnospadowe oraz mieszadła wolnoobrotowe do zapraw (do ok. 400 obr./min.).

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej wsypać powoli materiał suchy mieszając do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 2 do 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Pożądaną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Podczas aplikacji unikać gęstnienia materiału często go mieszając. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Na przygotowane, świeżo zwilżone podłoże nakładać materiał przy pomocy pacy stalowej starannie wypełniając nierówności i pory metodą „szpachlowania drapanego”. Następnie, przestrzegając zasady „mokre w mokre”, nakładać kolejną warstwę materiału rozprowadzając go i dokładnie zagęszczając do uzyskania ostatecznej warstwy o grubości 1,5÷5mm. Powierzchnię ostateczną zatrzeć na gładko lub wyfilcować.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Świeżo ułożony materiał należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wiązanie i wysychanie polega na hydratacji cementu i odparowaniu pozostałej części wody. W przeciętnych warunkach przyjmuje się potrzebny czas schnięcia w wymiarze 1 dnia na każdy 1mm grubości warstwy. Jest to wartość orientacyjna i odnosi się do mikroklimatu o temperaturze 20oC i 50% wilgotności względnej.

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Ok. 1,7 kg/m2 na 1mm grubości warstwy.

 

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt zawiera cement. Reaguje silnie alkalicznie z wodą. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

    Napisz do nas wiadomość