weber.tec 793 1kg / 8kg

2-komponentowa żywica na bazie epoksydu dla suchych i lekko wilgotnych podłoży

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Opis produktu

weber.tec 793 (Eurolan FK 20) jest bezbarwną, niezawierającą rozpuszczalników żywicą na bazie epoksydów o uniwersalnym zastosowaniu.

Zastosowanie produktu

Zastosowania ogólnobudowlane

 • do powlekania suchych lub lekko wilgotnych, ale nie mokrych podłoży
 • jako materiał wiążący do wytwarzania żywicznych betonów i zapraw
 • do wykonywania żywicznych powłok
 • wysokiej jakości klej do betonu, kamienia i drewna
 • żywiczna warstwa sczepna pomiędzy starym i nowym betonem

Inżynieria sanitarna:
Ochrona płyt dennych kanałów odprowadzających ścieki. Szczególnie nadaje się do wykonywania szczelnych połączeń mufowych rur pod ciśnieniem.
Budowle przemysłowe:
Wykonanie powłok ochronnych w zbiornikach na siarkę. Wylewanie jastrychów odpornych na uderzenia i ścieranie poprzez dodanie weber.tec 793 jako środka wiążącego, szczególnie w przemyśle chemicznym i petrochemii.
Drogi betonowe i lotniska:
Jako powłoka ochronna dla powierzchni betonowych. Ponadto do wyrównywania wyjeżdżonych nawierzchni oraz do reprofilacji uszkodzonych boków spoin dylatacyjnych za pomocą zapraw żywicznych na bazie weber.tec 793.
Budownictwo mostowe:
Z wypełnieniem drobnego kruszywa łamanego lub piasku kwarcowego do podbijania lub klejenia płyt betonowych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu, stali
 • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
 • jest odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie
 • posiada wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

Warunki podczas stosowania i wiązania

Przy występującej wilgotności elementów budowli nie należy świeżej, jeszcze niestwardniałej powłoki wystawiać na działanie promieni słonecznych, bowiem doprowadzić to może do powstania powietrznych pęcherzy. Przy wczesnym stosowaniu żywicy (niewystarczające wyschnięcie podłoża) mogą w połączeniu z występującą wodą powstać szare smugi. Można je po stwardnieniu żywicy usunąć przemywając te miejsca za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego.
Nie jest wskazane stosowanie weber.tec 793 przy padającym lub zbliżającym się deszczu. Temperatura otoczenia, jak również podłoża musi wynosić, co najmniej +8°C. Należy uważać na możliwość przenikania wilgoci gruntowej do konstrukcji, która to może przyczynić się do powstania szkód pod powłoką weber.tec 793.

 • temperatura otoczenia i obiektu w czasie aplikacji: +8°C do +35°C
 • możliwość chodzenia: po 1 dniu przy +20°C
 • czas pełnego utwardzenia: 3-4 dni przy +20°C

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (rękawice i okulary lub maskę na twarz)
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

1 kg, 8 kg

  Napisz do nas wiadomość