EPOLIS PU-100

Grunt jednoskładnikowy na podłoża betonowe i stalowe

Opis

Właściwości produktu:

EPOLIS PU-100 jest jednoskładnikowym niskolepkim roztworem żywicy poliuretanowej

Zastosowanie:

  • do gruntowania podłoży betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powłokowe z żywic poliuretanowych
  • do gruntowania powierzchni stalowych przed nałożeniem zabezpieczeń powłokowych z wyrobów poliuretanowych
  • do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypełnianych następnie poliuretanowymi masami uszczelniającymi EPOLIS
  • do gruntowania i impregnacji innych rodzajów materiałów budowlanych takich jak: cegła, klinkier, eternit, gips

Karta techniczna

Pobierz

    Napisz do nas wiadomość