EPOLIS P-WSL 3 (P) (20kg / 30kg)

Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe o szerokim zakresie stosowania

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

EPOLIS P-WSL3 (P)

Uniwersalne podkładowe spoiwo epoksydowe o szerokim zakresie stosowania.

Epolis P-WSL3(P) zalecany jest do stosowania jako spoiwo do mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów,  jastrychów i laminatów epoksydowo-szklanych oraz jako warstwa impregnująca luźne podłoża betonowe.

Właściwości produktu:

Epolis® P-WSL3(P) jest modyfikowanym, dwuskładnikowym, podkładowym spoiwem epoksydowym o szerokim zakresie stosowania. Zalecany jako spoiwo epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, gruntów, gruntoszpachlówek oraz podobnych warstw podkładowych w systemach posadzek żywicznych. Wyrób może być stosowany jako pierwsza warstwa impregnująca luźne podłoża betonowe. Zmieszany w odpowiednich proporcjach z drobnym piaskiem kwarcowym stanowi masę przeznaczoną do wyrównywania poziomych podłoży betonowych. Użycie frakcjonowanego kruszywa umożliwia uzyskanie betonów i zapraw żywicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Epolis® P-WSL3(P) może być używany jako zabezpieczenie samodzielne lub międzywarstwowe pod wykładziny z płytek ceramicznych, kształtek węglowych i bazaltowych bądź pod posadzki bezspoinowe. Uwaga ! Nie zaleca się do zastosowania w warstwach wierzchnich.

Warunki wykonywania

Masy epoksydowe Epolis® powinny być stosowane w temperaturze otoczenia od+15 do +25oC, przy wilgotności powietrza max 70 %. Wszystkie materiały do wykonywania posadzek powinny być sezonowane co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu lub w warunkach, w których będzie wykonywana posadzka. Pomieszczenia, w których odbywają się prace należy wydzielić, zabezpieczyć przed wstępem osób postronnych oraz zachować strefę ochronną przed użyciem otwartego ognia, a w szczególności prac spawalniczych.

Wymagania dla podłoża

Podłoże betonowe musi spełniać następujące warunki:
– wysezonowane przez min. 28 dni
– beton klasy C 20/25 (zbliżona do dawnej B25), bez mleczka cementowego, równy, zatarty na ostro,
– przeszlifowany, odpylony i odtłuszczony
– wilgotność betonu max 4%, a temperatura podłoża nie niższa niż +15oC.
Dla podłoży posadowionych na gruncie bezwzględnie wymagana jest izolacja przeciwwilgociowa.
W przypadku większych ubytków i nierówności podłoża należy wykonać warstwę wyrównawczo-szpachlową.

Sposób użycia

Składnik A Epolisu® P-WSL3(P) należy wymieszać w naczyniu dostawczym celem ujednorodnienia. Następnie, dodać całkowitą ilość składnika B i wymieszać za pomocą mieszadła mechanicznego o szybkości 300-600 obr/min. Czas mieszania 3 minuty. Podczas mieszania należy zgarniać mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia w celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza. Po wymieszaniu materiał przelać do naczynia roboczego i ponownie wymieszać.

Informacje dodatkowe

 • Masa epoksydowa Epolis®
  P-WSL3(P) dostarczana jest w opakowaniach 30kg, beczkach i paletopojemnikach. Składniki A i B
  dostarczane są w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • Do mycia narzędzi stosować aceton.
 • Przy większych powierzchniach należy wykonać dylatacje poprzez nacięcie gotowej posadzki w miejscach naturalnych
  dylatacji. Otrzymane szczeliny wypełnić elastyczną masą poliuretanową.
 • Wyrób powinien być przechowywany w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych
  pomieszczeniach, w temperaturze od + 5oC do +25oC. Przy zachowaniu powyższych warunków okres gwarancji wynosi 6
  miesięcy. Przewożenie wyrobu wyłącznie krytymi środkami transportu.
 • W sprawach trudnych technicznie, zadaniach specjalnych prosimy zwracać się do przedstawicieli handlowych lub bezpośrednio
  do producenta. Deklarujemy pomoc techniczną w zakresie doboru materiałów i sposobów wykonania posadzki.W przypadku stosowania wyrobu niezgodnie z instrukcją producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanego
  zabezpieczenia.

Zasady bezpieczeństwa

Epoksydowe masy posadzkowe po utwardzeniu są fizjologicznie obojętne dla organizmu ludzkiego. Składniki mas posadzkowych w stanie nieutwardzonym są szkodliwe dla zdrowia. U osób szczególnie wrażliwych mogą wywołać uczulenia. Podczas wykonywania pokryć epoksydowych należy zachować szczególne środki ostrożności. Pomieszczenia, w których przygotowuje się i wykonuje pokrycia muszą być dobrze wentylowane. Pracownicy powinni używać: ubrania, buty, okulary i rękawice ochronne. W przypadku polania skóry należy natychmiast oblane miejsce zmyć wodą, następnie wodą z mydłem a następnie natłuścić kremem. Skórę zabrudzoną masą żywiczną zmyć acetonem, a następnie wodą z mydłem i natłuścić kremem. W przypadku wystąpienia uczulenia udać się do lekarza. Składniki mas posadzkowych są środkami szkodliwymi i nie mogą dostać się do kanalizacji i wód gruntowych.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie

grunty, powłoki/farby/lakiery

Opakowanie

20 kg, 30 kg

  Napisz do nas wiadomość