weber.tec EP 48 15kg RAL 7032

Barwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie Symbol: WEBER TEC EP 48 7032 Kategorie: , Producent:

Opis

Opis produktu

weber.tec EP 48 jest dyfuzyjną dla pary wodnej, barwną żywicą epoksydową. Po wyschnięciu powierzchnia jest półmatowa.. Jako dyspersja wodna jest niepalna i nie stwarza zagrożenia wybuchowego. Jest odporna na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, oleje silnikowe, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole.

Zastosowanie produktu

– do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych (cementowych) w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych, w garażach, na parkingach, w magazynach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych itp.

– do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

– do powierzchni pionowych i poziomych

Najważniejsze właściwości produktu

  • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
  • wysoka odporność na ścieranie
  • dobra odporność chemiczna
  • bardzo dobra zdolność krycia
  • dyfuzyjność dla pary wodnej

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C (zalecane od +12°C). Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Czas obróbki: przy +10°C ok. 40 minut
przy +20°C ok. 30 minut
przy +25°C ok. 20 minut
Dalsza obróbka (nakładanie kolejnej warstwy): przy +10°C po 16 godzinach
przy +20°C po 12 godzinach
przy +25°C po 10 godzinach
Pełne obciążenie: przy +10°C 8 dni
przy +20°C 6 dni
przy +25°C 5 dni

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

    Napisz do nas wiadomość