Harz PU K40 szary 600ml

Jednoskładnikowy, elastyczny, poliuretanowy materiał uszczelniający.

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: HARZ PU K40 Kategorie: , , , Producent:

Opis

Harz PU K40 to jednoskładnikowy, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniający na bazie poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni. Może być nanoszony zarówno za pomocą ręcznego, jak i pneumatycznego wyciskacza na podłoża takie jak stal, aluminium, blacha nierdzewna, beton, folia PCV, drewno, blacha lakierowana, poliester, szkło, PCV itp.

Informacje dodatkowe

Baza chemiczna:

poliuretan

Mechanizm utwardzania:

pod wpływem wilgoci z powietrza

Ciężar właściwy w temp 23 °C:

1,42 g/ cm3

Czas tworzenia naskórka (w temp 23°C i wilgotności względnej 50%):

50%):
ok. 40 min

Tempo utwardzania (w temp 23°C i wilgotności względnej 50%):

3,5 mm / 24h

Twardość Shore A (DIN 53505):

40

Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504)

>300%

Naprężenie przy wydłużeniu 100% (DIN 52455):

0,9 N/ mm2

Dopuszczalne odkształcenie:

12,5%

Zalecana temperatura aplikacji:

5,0C do 35,0C

Odporność termiczna:

od -40,0C do 80,0C

Składowanie:

Okres trwałości 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w chłodnym (od 5°C do 25° C) i suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Termin przydatności do użytku podany jest na opakowaniu. Przechowywać z dala od źródeł ognia

Harz PU K40 jest uniwersalnym materiałem uszczelniającym używanym do:
• Wypełnienia dylatacji i nacięć w posadzkach magazynów i hal produkcyjnych oraz posadzek w przemyśle spożywczym.
• Wypełniania szczelin wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń obciążonych ruchem pieszym i kołowym (parkingi).
• Płytek ceramicznych w budynkach użyteczności publicznej.
• Uszczelnień w obiektach oczyszczalni ścieków.
• Uszczelniania złącz i szczelin dylatacyjnych w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym.
• Wykończenia pokryć dachowych oraz wypełniania szczelin stropowych.
• Renowacyjnych pokryć dachów płaskich.
• Uszczelnienia połączeń spawanych.

Zużycie:
• Szerokość szczeliny: 10 mm / Głębokość szczeliny: 10 mm : Długość wypełnienia z opakowania 600 ml: 6,0 m.
• Szerokość szczeliny: 15 mm / Głębokość szczeliny: 12-15 mm : Długość wypełnienia z opakowania 600 ml: 2,5-3 m.
• Szerokość szczeliny: 20 mm / Głębokość szczeliny: 17 mm : Długość wypełnienia z opakowania 600 ml: 1,8 m.
• Szerokość szczeliny: 25 mm / Głębokość szczeliny: 20 mm : Długość wypełnienia z opakowania 600 ml: 1,2 m.
• Szerokość szczeliny: 30 mm / Głębokość szczeliny: 25 mm : Długość wypełnienia z opakowania 600 ml: 0,8 m.

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnia powinna być czysta i najlepiej sucha, oczyszczona z oleju i smarów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa. Powierzchnie nie powinny być również przegrzane, gdyż w kontakcie ze zbyt ciepłą powierzchnią następuje wydzielanie gazów jako produktu ubocznego, co powoduje powstanie porowatej warstewki na powierzchni łączonej. Powierzchnie szklane i metalowe należy odtłuścić rozpuszczalnikami. Ze względu na różnorodność tworzyw konstrukcyjnych wskazane jest przeprowadzenie próby przyczepności. W przypadku słabszej przyczepności można zastosować materiał gruntujący podłoże, np. żywicę Harz EP 14, Harz EP 15 Top ( w przypadku podłoża wilgotnego ).

Projektowanie spoiny:
Grubość warstwy szczeliwa nie powinna być mniejsza niż 10 mm, a minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 5 mm.
Dla głębokich szczelin wskazane jest zastosowanie sznura dylatacyjnego z polietylenu o zamkniętych komórkach.
W złączach ruchomych należy unikać trójstronnego przylegania szczeliwa do powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia. W tym celu, jeżeli głębokość szczeliny nie pozwala na wprowadzenie sznura dylatacyjnego, należy użyć taśmy dylatacyjnej. Wprowadzenie sznura lub taśmy powoduje dwustronne przyleganie szczeliwa i umożliwia prawidłową pracę razem ze złączem.
Aplikacja:
Zabezpieczyć powierzchnie przylegające do spoiny przed zabrudzeniem silikonem taśmą maskującą.
– uszczelniacz w kartuszu: Wylot z kartusza odciąć, wkręcić końcówkę przeciętą pod kątem 45° o średnicy równej szerokości spoiny.
-uszczelniacz w folii: obciąć końcówkę folii, nałożyć aplikator, przyciąć końcówkę pod kątem 45° o średnicy równej szerokości spoiny.
Aplikować przy pomocy wyciskacza. Spoinę wygładzić i usunąć taśmę zanim wytworzy się naskórek.

Czyszczenie:
Nadmiar nieutwardzonego produktu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem. Po utwardzeniu może być usunięty mechanicznie.
Uwaga:
• Unikać również kontaktu z powierzchniami, które mogłyby uwalniać olej, rozpuszczalniki, bitum oraz inne plastyfikatory np. z gumą
• W miejscach, gdzie wymagana jest spoina pachwinowa, minimalna przylegalność szczeliwa do każdej z powierzchni łączonych powinna wynosić 6 mm.
• Uszczelniacz utwardza się na wskutek wilgoci absorbowanej z powietrza, stąd wykonywanie uszczelnień w warunkach braku dostępu powietrza nie powinno być prowadzone.

    Napisz do nas wiadomość