Żywica epoksydowa weber.tec EP 42 20kg przezroczysta

Epoksydowa żywica do gruntowania

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie Symbol: WEBER TEC EP 42 Kategorie: , Producent:

Opis

Opis produktu

weber.tec EP 42 jest niskolepkim, dającym się nakładać pędzlem i wałkiem, 2-komponentowym preparatem na bazie żywicy epoksydowej, z niewielką zawartością rozpuszczalnika.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 42 nadaje się do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej weber.tec EP 45. Po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym może służyć do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych. Może być także stosowana do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc chemoodporne laminaty.

Najważniejsze właściwości produktu

  • niska lepkość
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C (zalecane od +15°C). Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 42 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie, jakości gruntowania. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 45 minut przy +10°C
ok. 30 minut przy +20°C
ok. 20 minut przy +25°C
Pełna odporność po: 14 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
7 dniach przy +25°C

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

    Napisz do nas wiadomość