weber.tec EP SG 12kg RAL 7032

Żywica epoksydowa do gruntowania zaolejonych i wilgotnych podłoży

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie Symbol: WEBER TEC EP SG Kategorie: , Producent:

Opis

Opis produktu

weber.tec EP SG (Harz EP SG) – dwukomponentowa, zawierająca wypełniacz oraz śladowe ilości rozpuszczalnika barwna żywica epoksydowa. Ze względu na swą lepkość charakteryzuje się dużą zdolnością penetracji mineralnego podłoża oraz odpornością na cykle zamarzania i rozmrażania oraz bardzo dobrą przyczepnością do matowo-wilgotnego podłoża.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP SG jest stosowana do gruntowania w systemach żywic poliuretanowych i epoksydowych (żywica nie zastępuje innych żywic gruntujących) na podłożach cementowych (beton, jastrych) zanieczyszczonych olejami oraz wilgotnych, w tym również podłoży betonowych i jastrychów niezabezpieczonych przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Może być stosowana na powierzchniach poziomych i pionowych, na zewnątrz oraz wewnątrz. Z uwagi na wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego, żywicę można również stosować do wykonywania paroizolacji pod parkiety, wykładziny PCV i dywanowe, okładziny ceramiczne. Po związaniu żywica weber.tec EP SG charakteryzuje się dużą odpornością na agresję chemiczną oraz wytrzy¬małością na obciążenia mechaniczne.
Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • stanowi barierę przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • doskonała przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • bardzo duży opór dyfuzyjny dla pary wodnej (stanowi warstwę paroizolacyjną)
  • wytrzymałość na obciążenia mechaniczne

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych na wilgotne podłoże z nałożoną niezwiązaną powłoką może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Czas obróbki: ok. 90 minut przy +10°C
ok. 60 minut przy +20°C
ok. 30 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

    Napisz do nas wiadomość