weber.tec EP 11 (L) 12kg (różne kolory)

Rozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do lakierowania powierzchni

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Opis produktu

weber.tec EP 11 (Harz EP 11) jest reaktywną żywicą epoksydową, zawierającą rozpuszczalnik.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 11 jest przeznaczona do wykonywania barwnych, cienkich powłok malarskich na starych i nowych podłożach mineralnych. Można ją również stosować na powierzchniach obciążonych ruchem kołowym. Przykładowe obszary zastosowań to: powierzchnie hal przemysłowych, parkingów, miejsca tankowania pojazdów, chodniki dla ruchu pieszego, a także powierzchnie ścian. Nadaje się również do wykonywania ochronnych powłok konstrukcji zapór, śluz, jazów, zbiorników. Powłoka wykonana z żywicy weber.tec EP 11 jest trwale odporna na temperaturę do +80°C (otoczenie wilgotne). W suchym otoczeniu odporność ta jest wyższa. Dzięki swoim właściwościom żywica wnika głęboko w podłoże wypełniając jego pory i kapilary. Żywica jest odporna na działanie wielu związków chemicznych, w tym również na środki chemiczne stosowane do odladzania powierzchni komunikacyjnych. Właściwości weber.tec EP 11 pozwalają na stosowanie jej na podłożach o podwyższonej powierzchniowej wilgotności do 6%.

Najważniejsze właściwości produktu

  • paroprzepuszczalność
  • wysoka odporność na ścieranie
  • wysoka odporność na agresywne media

Warunki podczas stosowania i wiązania

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Bezpośrednio po nałożeniu żywicy weber.tec EP 11 na powierzchniach mineralnych o wilgotności powyżej 4% (ale mniej niż 6%) należy unikać nagrzewania powierzchni (np. na skutek działania promieni słonecznych), ponieważ szybkie odparowanie wilgoci i rozpuszczalnika może spowodować powstanie pęcherzy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 8 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).  Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Kolor

RAL 7023, RAL 7032

    Napisz do nas wiadomość