Polecane

Stauber EP 100K (RAL 7040) 20kg

Pigmentowana, bezrozpuszczalnikowa, bezwodna żywica
epoksydowa

Opis

STAUBER EP 100K jest dwukomponentową,
pigmentowaną żywicą epoksydową z dodatkiem
wypełniaczy mineralnych.

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
Zastosowanie

nawierzchnie, powłoki/farby/lakiery

Baza

Żywica epoksydowa

Kolorystyka podstawowa wg RAL K7

w standardzie
RAL 7040

Proporcje mieszania składników na 100g mieszaniny: (komp. A – komp. B)

100 : 17,64
wagowo

Gęstość

ok.1,56 g/cm3

Czas zużycia w temp. +20°C – 100 g

ok. 25 min

Przyczepność po 28 dniach

powyżej 1,5 N/mm2
(B1,5)

Temperatura stosowania

od +10°C do +25°C
temperatura podłoża
min. 3°C powyżej
temperatury punktu
rosy

STAUBER EP 100K służy do:
– gruntowania wysezonowanych podłoży betonowych i
jastrychów cementowych
– wykonywania wewnętrznych systemów garażowych i
parkingowych
– do wykonywania posadzek cienkopowłokowych
– do wykonywania warstw wykończeniowych w
przemysłowych systemach na bazie naturalnego kruszywa
kwarcowego

Podłoże
Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2 . Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wagowo. Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie. W przypadku renowacji starych posadzek epoksydowych, należy bezwzględnie sprawdzić ich przyczepność do podłoża (min. 1,5 N/mm2 ) a powierzchnię odtłuścić i zmatowić mechanicznie.

Przygotowanie produktu
STAUBER EP 100K jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada pod względem chemicznym ilości komponentu B (utwardzacz). W przypadku mieszania w innych pojemnikach, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z bezwzględnym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Przed przystąpieniem do wymieszania komponentów ze sobą należy każdy z nich dokładnie wymieszać w dostarczonym pojemniku. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła wolnoobrotowego (max.400 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny – ok. 2-3 min.

Aplikacja produktu
Warunki aplikacji:
– temperatura podłoża – min. +10˚C
– wilgotność względna powietrza – max. 75%
Uwaga! należy zwrócić szczególną uwagę aby temperatura podłoża była wyższa o co najmniej 3oC od temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objęte pracami muszą być wentylowane.
Przydatność do obróbki:
W temperaturze 20oC i przy wilgotności względnej powietrza na poziomie 60-70% przydatność materiału po wymieszaniu wynosi około 25-30 min.

Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przykłady zastosowań:
Warstwa gruntująca

STAUBER EP 100K należy aplikować na podłoże w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu gumowej rakli i następnie wałka, aż do uzyskania stanu równomiernego i pełnego nasycenia. W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50-1,50 kg/m2
.
Zużycie żywicy: 0,30-0,50 kg/m2
– w zależności od chłonności i klasy podłoża.
STAUBER PARKING SYSTEM
Warstwa wykończeniowa
Właściwie wymieszany STAUBER EP 100K należy równomiernie rozłożyć na utwardzonej warstwie zasadniczej za pomocą wałka nylonowego. Rozwałkować w dwóch prostopadłych kierunkach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Zużycie żywicy: 0,8 kg/m2
Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed wykonaniem kolejnej.

    Napisz do nas wiadomość