weber.prim 806 0,6kg

naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: DEITERMANN EP FIX Kategorie: , , Producent:

Opis

Opis produktu

Naprawcza żywica epoksydowa z łącznikami stalowymi.

Zastosowanie produktu

Weber.prim 806 jest szybkowiążącą żywicą epoksydową przeznaczoną do siłowego zamykania pęknięć w betonie lub jastrychach oraz jako środek wiążący do przygotowywania zapraw żywicznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bezbarwna
  • w zestawie ze stalowymi łącznikami falowymi
  • do zamykania rys w betonie i jastrychu
  • do szybkowiążących zapraw żywicznych
  • układanie kolejnych warstwy po ok. 4 godz.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosić przynajmniej +8°C. Poniżej temperatury +8°C nie wolno używaćproduktu. Jednocześnie temperatura podłoża musi być co najmniej o 3°C powyżej punktu rosy. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości wiązania.

 

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

    Napisz do nas wiadomość