weber floor 4045 (25kg)

Błyskawiczna masa szpachlowa, 1-50 mm

Opis

Opis produktu

Błyskawiczna masa szpachlowa od 1 mm do 5 cm grubości. Zdecydowanie przyspiesza prace remontowo-budowlane. Idealna konsystencja do napraw, wygładzania jastrychów czy modelowania spadków. Odporna na ruch mebli na kółkach. Doskonale współpracuje z klejami do wykładzin i umożliwia ich układanie już po 2 godz.

Zastosowanie produktu

 • do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży pod cienkie i grube wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet, panele itp.
 • do napraw podłoża, wypełniania ubytków i profilowania spadków, napraw stopni schodów i podestów
 • do stosowania na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, płytkach ceramicznych, w pomieszczeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. łazienki, kuchnie itp.) wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej,
 • do szpachlowania, wyrównywania i napraw podłoży z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym,
 • weber.floor 4045 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Cementowa
 • Błyskawicznie wiąże i wysycha
 • Szybka obróbka powierzchni
 • Super gładka i twarda powierzchnia
 • Możliwość miejscowego szpachlowania bez gruntowania podłoża
 • Bardzo szeroki zakres grubości
 • Doskonałe właściwości robocze
 • Układanie wykładzin po 2 godzinach
 • Wysoka wytrzymałość
 • Odporna na ruch mebli na kółkach
 • Przystosowana do napraw i wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • Dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • Ekologiczna, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów oraz nie włączać klimatyzacji. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Środki bezpieczeństwa

Produkt o bardzo niskiej emisji substancji lotnych (VOC), klasyfikacja GEV – EMICODE EC1 PLUS. Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Pod-jąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie

hydroizolacje, posadzkowe

  Napisz do nas wiadomość