S&P jest częścią Simpson Manufacturing Co., Inc., z siedzibą w Pleasanton, California, poprzez spółkę zależną, Simpson Strong-Tie Company Inc., która jest wiodącym producentem wyrobów budowlanych przeznaczonych do konstrukcji drewnianych, w tym złącz, systemów mocujących, łączników jak również prefabrykatów budowlanych, w tym klejów, specjalistycznych chemikaliów, kotew mechanicznych, narzędzi i materiałów wzmacniających.

Filter