Bitumax BG 5L / 30L

Wysokoskoncentrowana, bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Symbol: Brak danych Kategorie: , Producent:

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

BITUMAX BG rozcieńczony wodą (w stosunku 1:10) służy jako grunt do polepszenia właściwości sczepnych izolacji wykonywanych za pomocą materiałów KMB marki MONOLITH. Można go zastosować na wszystkich mineralnych podłożach stosowanych zwyczajowo w budownictwie.

BITUMAX BG w wersji nierozcieńczonej, do wykonywania bezszwowej powłoki hydroizolacyjnej na podłożach mineralnych stosujemy w obszarach:
• piwnice, obiekty mieszkalne i komercyjne,
• w obiektach inżynierii komunikacyjnej,
• fundamenty,
• płyty fundamentowe,
• garaże podziemne, tunele,
• balkony,
• tarasy,
• pomieszczenia mokre,
• mury oporowe.

• Wysokoskoncentrowany, wydajny
• Łatwy w obróbce, nadający się do malowania i natrysku
• Szybkoschnący
• Bezrozpuszczalnikowy, nie zawiera związków PCB i PCP
• Neutralny dla wody gruntowej
• Nie wydziela szkodliwych dla zdrowia oparów
• Nie wybucha
• Można go przechowywać co najmniej 18 miesięcy, chronić przed mrozem

Zużycie:
Jako roztwór gruntujący ok. 100 ml/m².
Jako izolacja ok. 200 – 300 ml/m²/warstwę.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być mocne, równe, nośne, wolne od lodu, oleju, tłuszczu, smoły, otwartych rys, pyłu, zabrudzeń i resztek zapraw. Kąty proste należy wyoblić, a naroża sfazować.
Podłoże może być suche lub matowo wilgotne. Na wilgotnym podłożu przedłuża się czas schnięcia. Unikać skroplonej wilgoci i stojącej wody. Wysoce porowate podłoża powinny zostać przeszpachlowane.
W przypadku powierzchni betonowych miejsca po ścięgnach szalunkowych należy wykuć na głębokość ok. 2 cm i wypełnić powstałe otwory oraz gniazda żwirowe zaprawą zaporową.
Wyoblenia między pionowymi i poziomymi powierzchniami wykonać „kielnią językową” za pomocą zaprawy zaporowej.

Wykonanie:
Przygotowanie i nanoszenie:
Grunt- koncentrat BITUMAX BG wymieszać z wodą w stosunku 1:10 i nanieść na oczyszczona powierzchnię za pomocą pędzla, wałka bądź odpowiedniego urządzenia natryskowego.
Zużycie produktu ok. 100 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.
Izolacja- w pierwszej kolejności należy zagruntować stosując rozcieńczony BITUMAX BG. Następnie należy wykonać od 1 do 3 powłok kryjących.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki chemicznej preparatów niebezpiecznych).
W szczególności zaleca się:
• unikać kontaktu z oczami i skórą.
• stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Usuwanie odpadów:
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.
Nieutwardzony materiał można wymieszać z cementem i utylizować po utwardzeniu.

Powiązane produkty

Informacje dodatkowe

Wartość pH

9,0 – 11,0

Lepkość mieszanki

ok. 60.000 ±10.000 mPa s

Gęstość objętościowa

ok.1,0 kg/l

Zawartość ciała stałego (DIN ISO 3251 przy + 105 °C)

ok.45-55%

Odporność na deszcz*

po ok. 4 godz

Czas schnięcia*

ok.45 min

Pojemnik/forma dostawy

pojemnik PE 30l/18 opakowań na palecie, pojemnik PE 10l/44 opakowania na palecie, pojemnik PE 5l/60 opakowań na palecie

Składowanie

min. 18 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym, wolnym od mrozu magazynie

Opakowanie

5 L, 30 L

Zastosowanie

hydroizolacje

    Napisz do nas wiadomość