Polecane

Stauber KM UNI 25kg

Cienkowarstwowa, uelastyczniona, odkształcalna zaprawa klejowa

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: STAUBER KM UNI Kategorie: , Producent:

Opis

STAUBER KM UNI jest cienkowarstwową, uelastycznioną, odkształcalną zaprawą klejową o bardzo dużej przyczepności do podłoża oraz bardzo dobrych właściwościach roboczych.

Szczególne właściwości produktu:

  • odporność na wpływy atmosferyczne (wilgoć i mróz) oraz odparzanie
  • optymalna elastyczność, wytrzymałość, przyczepność i skurcz
  • długi czas otwarty
  • łatwa aplikacja.

Informacje dodatkowe

Waga 25 kg
Baza

cement, piasek kwarcowy, dodatki

Barwa

szara

Zapotrzebowanie wody

ok. 6,0–7,0 l na worek 25 kg

Gęstość nasypowa suchej zaprawy

≤ 1,4 kg/dm3

Narzędzia robocze

tradycyjne narzędzia – paca zębata, kielnia

Min./max grubość zaprawy

2,0/5,0 mm

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki

+ 5oC do +25oC

Przyczepność do podłoża

> 1,0 N/mm2

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie

> 1,0 N/mm2

Przyczepność po starzeniu termicznym

> 1,0 N/mm2

Czas obróbki w temp. 20oC

> 120 min. *

Czas otwarty

> 30 min. *

Czas korekty

> 20 min. *

Spływ

< 0,5 mm

Czas sezonowania przed spoinowaniem

ok. 36 godzin

Zawartość chromu (VI) w gotowej masie

< 0,0002 %

Zastosowanie

kleje

STAUBER KM UNI stosowany jest:

  • do cienkowarstwowego przyklejania okładzin z płytek ceramicznych i mineralnych
  • na powierzchniach pionowych i poziomych, wewnątrz i na zewnątrz budynków
  • na powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym i innych powierzchniach odkształcalnych poddawanych lekkim naprężeniom
  • do szpachlowań wyrównujących podłoże w grubościach do 5 mm.

Podłoże

Podłoże musi być suche, czyste, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i niezmrożone. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem okładziny podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, stare powłoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupeł­nić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miej­sca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych. Do wypełniania lokalnych ubytków o głębokości do 5 mm można stosować także STAUBER KM UNI. We wszystkich wątpliwych przypadkach przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę skuteczności przyjętego sposobu przygotowania podłoża i przydatności wybranej zaprawy klejowej.

Zasady przygotowania i gruntowania różnego rodzaju podłoży podano w poniższej tabeli

Podłoże Obróbka wstępna Gruntowanie
Jastrych cementowy, beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny czyszczenie STAUBER PRIM K

STAUBER PRIM N

Podłoża o dużej chłonności, lekko pylące ale stabilne szlifowanie, odpylenie STAUBER PRIM 111 z wodą 1:1

STAUBER PRIM N

Tynki gipsowe, jastrychy anhydrytowe zmatowienie, odpylenie STAUBER PRIM K

STAUBER PRIM N

Podłoża drewniane i drewnopochodne, płyty OSB czyszczenie żywica epoksydowa posypana piaskiem kwarcowym

.

Przygotowanie produktu

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody wodociągowej (ok. 6,0 do 7,0 l/worek 25 kg) wsypać powoli materiał suchy mieszając całość przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do zapraw (do ok. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej zaprawy. Odczekać ok. 5 minut, po czym całość ponownie wymieszać. Potrzebną konsystencję roboczą uzyskamy przez dodanie niewielkiej ilości wody. Nie należy przygotowywać więcej kleju niż można wykorzy­stać w ciągu 2 godzin. W trakcie aplikacji nie wolno „polepszać” konsystencji gęstniejącego materiału dodatkiem wody.

 

Aplikacja produktu

Przygotowaną zaprawę STAUBER KM UNI należy nanosić pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek. Dla pomieszczeń/obiektów narażonych na oddziaływanie wody oraz dla okładzin zewnętrznych (tarasy, balkony, cokoły, itp.) wyma­gane jest ułożenie płytek na pełne podparcie.

Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycz­nych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości.

Na powierzchniach zewnętrznych (tarasy, balkony) szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm.

Resztki zaprawy zbierać z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki.

 

Pielęgnacja i czas schnięcia

Czas twardnienia w warunkach normalnych (temperatura ok. 20oC i wilgotność względna ok. 50%)

–  po 36 godzinach powierzchnia jest odpowiednio twarda do prowadzenia prac związanych ze spoinowaniem

–  po 3 dniach powierzchnia nadaje się do ostrożnej eksploatacji

–  po 7 dniach powierzchnia nadaje się do pełnego obciążenia

 

Czyszczenie narzędzi

Czystą, zimną wodą, bezpośrednio po użyciu.

 

ZUŻYCIE
Ok. 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy.

Ostateczne zużycie materiału zależy od miejscowych warunków i zaleca się je określać na podstawie prób wykonanych na reprezentatywnym podłożu.

 

OPAKOWANIA
Worek 25 kg.

 

MAGAZYNOWANIE I TRWAŁOŚĆ
Przechowywać w temperaturze dodatniej, w suchym, wietrzonym pomieszczeniu. Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować do 12 miesięcy od daty produkcji.

 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla typowych odpadów budowlanych.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Produkt drażniący – zawiera cement.  Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia.

Karta techniczna

Pobierz

Karta charakterystyki

Pobierz

    Napisz do nas wiadomość