Hadalan PUR Top 32P transparent 2,5kg

Ochronna i zamykająca powłoka malarska do stosowania zewnętrznego

Dostępność: Produkt dostępny na zamówienie Symbol: HADALAN PUR TOP 32P Kategorie: , Producent:

Opis

Właściwości:
HADALAN® PUR Top 32P transparent jest 1-składnikową, odporną na działanie światła żywicą poliuretanową. Po całkowitym utwardzeniu uzyskuje się elastyczną, wytrzymałą na ruch pieszy powłokę ochronną. Dzięki dodaniu szklanych perełek HADALAN® GP 57DD uzyskuje się udokumentowane świadectwem badań właściwości przeciwpoślizgowe klasy R 11.

 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Otwarta dyfuzyjnie
 • Przekrywa rysy
 • Odporna na działanie światła
 • Wytrzymała na ścieranie

Składniki
Żywica poliuretanowa, rozpuszczalniki, substancje pomocnicze.

HADALAN® PUR Top 32 transparent chroni powłoki odporne na działanie światła i wiąże m.in. barwne płatki zapewniając im odporność na działanie światła i trwałość.
Żywica HADALAN® PUR Top 32 transparent stosowana jest na balkonach, tarasach, galeriach itp. jako końcowa powłoka ochronna lub jako powłoka lakiernicza.

Obszary zastosowania:

 • Powierzchnie balkonów i tarasów
 • Pergole
 • Powierzchnie betonu i jastrychu
 • Okładziny z płytek ceramicznych

Zużycie:

Na warstwę: 0,25 – 0,35 kg/m2

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, powierzchniowo suche i wolne od brudu, pyłu, pozostałości środków czyszczących lub substancji utrudniających przyleganie.
Jeśli żywica HADALAN® PUR Top 32P transparent jest stosowana jako powłoka ochronna w systemie ochrony balkonów żywicą poliuretanową, należy zwracać uwagę na obowiązujące odstępy czasowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
Przy dużych zmianach temperatury, w powiązaniu ze zwiększoną wilgotnością powietrza, istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się skroplin na powierzchni podłoża. Przed rozpoczęciem nakładania powłoki ta warstewka wody musi być całkowicie wyschnięta. W przeciwnym razie przy powlekaniu wilgotnych powierzchni może dojść do tworzenia się pęcherzy, rozwarstwiania lub zaburzeń w powierzchni materiału.

Wykonanie:
1. HADALAN® PUR Top 32P transparent dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania.
2. HADALAN® PUR Top 32P transparent nakłada się cienką warstwą na podłoże za pomocą wałka moherowego. Należy przestrzegać podanych ilości zużycia. Zbyt duża ilość nakładanego produktu może prowadzić do tworzenia się pęcherzy w powłoce.
3. Narzędzia pracy należy czyścić na świeżo za pomocą preparatu HADALAN® EPV 38L. Po utwardzeniu możliwe jest już tylko czyszczenie mechaniczne.
4. Po użyciu należy natychmiast szczelnie zamknąć pojemnik z pozostałą ilością produktu, aby uniknąć jego reakcji z wilgocią z powietrza.
5. Przy zachowaniu ostrożności można w następnym dniu chodzić po powierzchniach pokrytych produktem. Powierzchnie te są w pełni obciążalne po ok. 7 dniach.
6. Czyszczenie i pielęgnacja patrz Instrukcja pielęgnacji.
7. Dokładniejsze dane dane podane są w instrukcji stosowania “Renowacja, powlekanie i dekoracyjnego kształtowania powierzchni za pomocą płynnych folii HADALAN® PUR“.
8. Rodzaj i struktura przeciwpoślizgowych okładzin dekoracyjnych opisane są również w aktualnie obowiązujących świadectwach badań.

Ważne wskazówki

 • Przestrzegać temperatury stosowania od +8°C do +30°C.
 • Poliuretanowe żywice reaktywne HADALAN® PUR są produktami reagującymi w kontakcie z wilgocią. Dlatego materiały te aż do momentu całkowitego utwardzenia należy chronić przed wilgocią. Podłoże, które będzie powlekane tym produktem, musi być powierzchniowo suche.
 • Wysokie temperatury przyspieszają, a niskie opóźniają proces utwardzania.
 • Przestrzegać odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw.
 • Przestrzegać danych dotyczących zużycia. Zwiększone grubości warstw lub tworzenie się kałuż mogą prowadzić do powstawania pęcherzy, rozwarstwień lub zaburzeń w powierzchni powłoki.
 • Ostrożnie z rdzą, miedzią lub również z kwiatami i liśćmi. Mogą one wydzielać substancje lub barwniki, które przebarwiają powłokę w sposób nieodwracalny. Miedziane rynny dachowe można dla zabezpieczenia pokryć transparentną powłoką z żywicy. Zanieczyszczenia spowodowane przez kwiaty i liście należy regularnie usuwać.

Bezpieczeństwo pracy/ zalecenia
Dokładniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa transportu, składowania i obchodzenia się z produktem podane są w aktualnej karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.
Usuwanie odpadów 
Dla wszystkich systemów obowiązują aktualne przepisy krajowe.

  Napisz do nas wiadomość