weber.tec EP 45 20kg (różne kolory)

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Opis

Opis produktu

weber.tec EP 45 – bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica epoksydowa o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnię.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 45 stosuje się głównie do wykonywania cienko- i grubowarstwowych posadzek/powłok na powierzchniach mocno obciążonych mechanicznie (ruch ciężki) i chemicznie, np. na posadzkach magazynów, warsztatów, hal wystawienniczych, elektrowni, laboratoriów, zakładów chemicznych, mleczarni, rzeźni, na parkingach samochodowych. weber.tec EP 45 można stosować także z dodatkiem suszonego piasku kwarcowego do żywic. Żywica może być stosowana na powierzchniach o maksymalnym spadku 1,5%, w przeciwnym razie konieczne jest stosowanie zagęszczacza nadającego właściwości tiksotropowe.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
  • do wykonywania posadzek cienko- i grubowarstwowych
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 45 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Czas obróbki: ok. 60 minut przy +10°C
ok. 25 minut przy +20°C
ok. 20 minut przy +25°C
Dalsza obróbka po: 24 godzin przy +10°C
14 godzinach przy +20°C
10- 12 godzinach przy +25°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +25°C
Pełna odporność po: 20 dniach przy +10°C
14 dniach przy +20°C
14 dniach przy +25°C

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Kolor

RAL 7023, RAL 7032, RAL 7040

    Napisz do nas wiadomość