Monolith HKS 25kg

Zaprawa szybkowiążąca do wykonywania wyoblenia (faset) pod powłoki uszczelniające

Dostępność: Na stanie (może być zamówiony) Symbol: MONOLITH HKS Kategorie: , Producent:

Opis

MONOLITH HKS jest zaprawą hydraulicznie wiążącą przeznaczoną do wykonywania wyobleń.
Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz, na murach ceglanych, kamiennych i podłożach betonowych.
Zaprawa może być stosowana jako warstwa wyrównawcza ograniczająca przenikanie wody przed nałożeniem powłok hydroizolacyjnych.

Bezskurczowa i szybkowiążąca
Nie przepuszcza wody
Posiada dużą przyczepność do podłoża
Odporna na szkodliwe działanie soli (w tym również siarczanów)
Może być stosowana do szpachlowania wyrównującego

Informacje dodatkowe

barwa

jasnoszara

wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach*

≥ 1.0 MPa

wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach*

≥ 25 MPa

wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

ok 3,0 MPa

wytrzymałość na odrywanie

≥1,6 MPa

gęstość nasypowa

ok.1,6 kg/l

gęstość obj. zarobionej zaprawy

ok. 2,1 kg/l

gęstość obj. związanej zaprawy

ok. 2,0 kg/l

absorpcja wody kapilarnej

< 0,20 kg/m2h0,5

zapotrzebowanie wody

ok. 3,7÷4,2 l na worek 25 kg

opakowanie

worek papierowy 25 kg

składowanie

przechowywać w suchym, wietrzonym pomieszczeniu, w oryginalnych opakowaniach, do 12 miesięcy od daty produkcji

MONOLITH HKS jest zaprawą hydraulicznie wiążącą przeznaczoną do wykonywania wyobleń.
Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz, na murach ceglanych, kamiennych i podłożach betonowych.
Zaprawa może być stosowana jako warstwa wyrównawcza ograniczająca przenikanie wody przed nałożeniem powłok hydroizolacyjnych.

Zużycie:
Worek 25 kg wystarcza dla przygotowania około 14 l zaprawy.
Na 1 mb wyoblenia o promieniu R=5 cm wystarcza około 1,2 kg, tj. ok. 0,6 litra zaprawy.

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od pyłu, starych powłok malarskich.
Z powierzchni muru skuć zmurszałe, niezwiązane z podłożem warstwy. Chłonne podłoża, należy wstępnie zwilżyć wodą.

Wykonanie:
Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych.
Zawartość worka zmieszać z wodą w ilości ok. 3,7÷4,2 litra. Mieszać intensywnie, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej konsystencji. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki ręczne (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszykowym. Zaprawę MONOLITH HKS nakładać na matowo-wilgotne podłoże natychmiast po jej przygotowaniu. Powłoki uszczelniające (hydroizolacyjne) na bazie dyspersji bitumicznej nakładać po 1-2 godzinach od ułożenia zaprawy MONOLITH HKS.
Powłoki na bazie roztworów w rozpuszczalnikach organicznych nakładać po 6 godzinach.
Czas pracy z zaprawą wynosi ok. 15 minut. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Ważne wskazówki:
• Temperatura stosowania oraz podłoża powinna zawierać się w przedziale +5°C ÷ +25°C
• Świeżą zaprawę należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, mrozem, przeciągami oraz bezpośrednim, intensywnym nasłonecznieniem.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych domieszek i dodatków.
• Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą.

Bezpieczeństwo pracy / zalecenia:
Produkt zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami przemyć obficie czystą zimną wodą. Po połknięciu lub kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obchodzenia się z produktem dostępne są w aktualnej karcie bezpieczeństwa (karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego) danego produktu.

Usuwanie odpadów:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla cementowych odpadów budowlanych.

    Napisz do nas wiadomość